Arbeidsplattformer for hjullaster

I 2005 gjennomførte Arbeidstilsynet en innstramming av regelverket for maskiner som løfter personell i bergarbeid og fjellsikring. Ingen av de eksisterende maskinleverandørene kunne tilby godkjente maskiner for et marginalt norsk marked. Sommeren 2006 ble den første EF-typeprøvde fjellsikringsplattformen levert fra vårt verksted ved Leikanger i Sogn og Fjordane. Plattformene til Volvo hjullastere forhandles av Volvo Maskin.

Våre plattformmodeller:

M06TSSLN

Plattform med demonterbart tak. Plattformen er utviklet for vedlikehold og inspeksjon av tunnel. Plattformen er festet i maskinens hurtigkoplingsfeste, og leveres til Volvo L70, 90, 110 av modellene D, E og F. Det levers også en smalversjon av denne modellen (2,0 m bredde) for tunneler med lite tverrsnitt.

M08TSSLN

M08 er en stor plattform for de største maskinene. Modellen er tilpasset Gjerstad 7,1m3 sidetippskuff. Plattformen har demonterbart tak og er festet med gaffel, kjetting og strammere til skuffen. Plattformen er EF-typeprøvd med Volvo L330E og L350F.

M09TSSLN

M09 er i utgangspunktet lik M08 plattformen, men har et understell tilpasset Gjerstad 4,5m3 sidetippskuff. Denne plattformen er EF-typeprøvet for Volvo L220E og F.

M10TSSLN

M10 er en mindre versjon av de store skuffemonterte plattformene. Plattformen er tilpasset Volvo skuff 93745. Modellen er EF-typeprøvd på Volvo L150, L180E og F.