Maskin

Slitestål

Bulder leverer slitestål til nesten alle typer anleggsmaskiner som hjullastere, gravmaskiner, dozere og veghøvler. Vi leverer også slitestål til snøskjær, snøploger og klappvinger etc.

Arbeidsplattformer for hjullaster

I 2005 gjennomførte Arbeidstilsynet en innstramming av regelverket for maskiner som løfter personell i bergarbeid og fjellsikring. Ingen av de eksisterende maskinleverandørene kunne tilby godkjente maskiner for et marginalt norsk marked. Sommeren 2006 ble den første EF-typeprøvde fjellsikringsplattformen levert fra vårt verksted ved Leikanger i Sogn og Fjordane. Plattformene til Volvo hjullastere forhandles av Volvo Maskin.

Les mer …

Sakkyndig kontroll av maskiner

Vi er sertifisert for kontroll av:
  • Taljer og løfteredskap
  • Lastebilkran
  • Masseforflyttningsmaskiner
  • Truck
  • Personløftere

Vi kontrollerer også brannslukkere. Alle kontroller utføres til faste priser.

Service på tilleggsvarmer

En kald vintermorgen kan det være deilig å sette seg inn i en oppvarmet maskin. Er motoren forvarmet, slipper maskinen dessuten ut opptil 80 prosent mindre karbondioksid og hydrokarboner i forhold til oppstart med kald motor. Andre fordeler er at slitasjen på motoren blir mindre og at drivstofføkonomien blir bedre.

Les mer …

AC-Service

Når tok du sist en service eller kontroll på klimaanlegget? Med regelmessig kontroll av AC-anlegget oppnår du jevnere drift og unngår større reparasjoner som er mer kostnads- og tidkrevende.

Les mer …

Hydraulikk

Hydrauliske systemer behøver periodisk vedlikehold og reparasjoner av kvalifiserte serviceteknikere. Vi utfører profesjonell reparasjon og service på hydraulikksystemer på tunge kjøretøy, maskiner og annet arbeidsutstyr. Vi leverer hydraulikkslanger, rør og komponenter til alle behov. 

Les mer …

Service og reparasjon

Bulder Verksted utfører vedlikehold, reparasjon og kontroll på ulike maskinkategorier for bl.a. entreprenører, utleiefirma, industrileverandører. Typiske eksempler på slikt maskineri er hjullastere, gravemaskiner, dumpere, trucker, lifter, kraner asfalt- og knuseverk. Service og reparasjonsoppdrag utføres ved våre verksteder eller av våre mobile enheter.

Les mer …