Solid XF

Solid XF
SOLID XF er en lavprofilspreder, med en konstruksjon som er tilpasset UNIMOG-kjøretøy.
Sprederkonstruksjonen utnytter maksimalt kjøretøyetsnyttelastkapasitet ut å hindre sikten fra førersetet til omgivelsene. SOLID XF-konstruksjonen har alle SOLID X sprederfamiliens egenskaper, i dette tilfelle er bygget inn i et spesielt utformet hus. Sprederen er konstruert for å installeres i stedet for, eller oppe på, lasteplanet. Montering og demontering er enkel takket være bruk av hydrauliske hurtigkoblinger og bein med jekkfunksjon.

Tørrmassetanken til SOLID XF harto skruetransportører som sørger for jevn tanktømming, med redusert fare for at det dannes tunnel-effekt. XDF-varianten leveres med en skillevegg som deler tanken inn i to like store kammer. Dermed kan sprederen benyttes med to typer spredemasse samtidig. Montering av et forfuktingssystem vil ytterligere bidratil spredningseffektiviteten både for én tørr spredemasse eller en blanding av to tørre spredemasser.

Sprederen er bygget enkel og effektiv med et minimum av slitedeler og små vedlikeholdskrav. En unik overflatebeskyttelse og diversesikkerhetsanordninger garanterer lang levetid og sikkerhet i bruk av SOLID XF-spredere.