Solid X

Solid X
SOLID X er førstevalg ved spredning av materialer med lavt fuktighetsinnhold, så som salt, sand og grus. Driftseffektivitet og nøyaktighet i arbeidet med SOLID X er ivaretatt ved bruk av skruetransportør. For å sikre høy presisjon og et homogent spredebilde har skrue-transportøren en innebygget knusemekanisme som forhindrer at større klumper i massen havner i utkasteren.