Solid T

Solid T
SOLID T-sprederen er ment for spredning av tørr masse med lavt til middels fuktighetsinnhold. Pålitelig spredning av den mer krevende materialer er ivaretatt i SOLID T ved at en båndtransportørbenyttes for mating av massen. Båndtransportøren har en spesiell utforming som forhindrer at det oppstår tunnel-effekt og at massen kleber. Den har også et system for oppsmuldring av klumper i massen. Utkastersystemet i SOLID T er tilpasset middels fuktige fine og grove masser.