Solid C

Solid C
SOLID C-sprederen er spesielt konstruert for kombinert spredning. I tillegg til tørr og forfuktet spredning, kan den også benyttes for lakespredning i og med at konstruksjonen kan bære væsketanker. Kombinert spredning gir fleksibilitet når samme kjøretøy benyttes for veivedlikehold ved forskjellige værforhold. Kombinasjonen av tørr og forfuktet spredning og lakespredning minsker totalforbruket av spredemasse og øker bruksområdet for vintervedlikeholdskjøretøyet.

Eksepsjonell effektivitet ved kombinert spredning oppnås med tre varianter av SOLID C-spredere– SOLID CX, SOLID CT, og SOLID CL.

Sprederkonstruksjonene adskiller seg gjennom transportørsystem som benyttes for tørr masse (skrue, kjede eller bånd) i kombinasjon med lakespredesystemet. Styreenheten og konstruksjonen av SOLID C gir mulighet for spredning av tørrmasse, spredning av forfuktet masse med forskjellig fuktinnhold, lakespredning ved utkastertallerken eller lakespredning via en bom med dyser.

Prosedyrene for montering av sprederen på og av kjøretøyet er enkle takket være systemet med monteringsbein og hurtigkoblinger. En unik overflatebehandling sikrer lang levetid for enheten. Sprederen kan drives via hydraulikksystemet i kjøretøyet eller fra et eget dieselhydraulisk aggregat montert på sprederen.

Høy spredningspresisjon og -effektivitet realiseres gjennom byggekvaliteten av alle sprederdeler og gjennom EPOS- styresystemet som gir mulighet for å kontrollere alle sprederens parametere fra førerhuset på kjøretøyet.