RAS

RAS
RAS er en enkel slepespreder som i hovedsak er beregnet på spredning av sand, knust stein, alene eller blandet med salt, på mindre veier. Den drives fra sine egne hjul og lastes opp direkte fra lastekassen på kjøretøyet som drar sprederen. Veistrekningen som kan dekkes er dermed bare begrenset av kapasiteten til lastekassen.

På tross av enkelheten er RAS en pålitelig enhet. Valsespredermekanismen fordeler massen jevnt over hele spredebredden og blandeakselen sørger for at tunneleffekt ikke oppstår. Sprederstyringssystemet er plassert på sprederen. Dosering spredemassen utføres mekanisk ved hjelp av en styrespak med merking som angir forbruk av spredemasse.

Driftssikkerheten for RAS-sprederen er ivaretatt ved stabiliseringskjettinger som forhindrer at sprederen støter bort i trekkvognen, mens et sikkerhetsnett som forhindrer at større masseklumper kan falle ned på fordeleren eller blandeakselen bidrar til et trygt arbeidsmiljø for operatøren.

På grunn av den enkle og effektive konstruksjonen er RAS et pålitelig og sikkert produkt som krever svært lite vedlikehold.