Liquid

Liquid
LIQUID-spredere har teknologi for antiising eller smelting av is som allerede har lagt seg på veien.

Spredelake som benyttes på veiene omfatter natrium- kalsium-, eller magnesiumklorid eller urea. I og med at LIQUID er konstruert som et multifunksjonsredskap, kan den også benyttes om sommeren som vanntank i kombinasjon med vaskeutstyr som plasseres foran på kjøretøyet. I tillegg til lakespredning på veien kan LIQUID også benyttes for avising av trafikkskilt om vinteren og for vedlikehold av områder i veikanten som er vanskelig tilgjengelige ved å benytte påmontert manuelt spyleutstyr.

LIQUIDs utkastersystem består av en bom med et system av dyser med variabel kapasitet. Denne patenterte løsningen gir stor spredningsnøyaktighet også når sprederkjøretøyet beveger seg med stor hastighet. To typer dyser, én for spredning rett bak kjøretøyet og en annen for spredning til høyre og venstre, gjør at det er mulig med et bredt spredebilde i tillegg til nøyaktig kontroll med asymmetrien i spredebildet.

Alle de viktigste egenskapene til RASCO-spredere, så som enkel kontroll av sprederens funksjoner, rask og enkel montering på forskjellige kjøretøy og et unikt system for overflatebeskyttelse er også til stede for LIQUID-spredere. Med funksjonell konstruksjon, høy kvalitet og lave vedlikeholdskostnader utgjør LIQUID-spredere en pålitelig løsning for forskjellig vedlikehold av veiinfrastruktur sommer som vinter.