ARMS

ARMS
Advanced Road Management System

ARMS er et informasjons- og kommunikasjonssystem for styring, sentral overvåking, rapportering og optimalisering av virksomhet knyttet til vedlikehold av trafikkinfrastruktur. Ved å observere de ansattes arbeidstimer og utstyrets driftstimer, så vel som forbruk av driftsmidler (som forbrukt spredesalt, drivstoff, etc.) i sann tid, er det stor mulighet for å ta avgjørelser raskt som kan bidra til innsparinger. Loggoppføringer som ikke kan endres fritar brukeren fra ansvaret for å gi nøyaktige opplysninger om hva som er blitt gjort, og innsparinger i forbrukt spredemasse bidrar til å beskytte trafikkinfrastrukturen og omgivelsene.

Systemet samler informasjon om bruk av utstyr og kjøretøy i sann tid ved hjelp av GPRS mobilteknologi, standardisert i nesten alle land i verden.Informasjonsinnsamlingen er (internett) sky-basert og understøttes av RASCOs eksperter. Dette reduserer driftskostnadene og behovet for systemstøtte hos kunden. Tilgang til systemet er enkelt via et web- grensesnitt fra en datamaskin.

ARMS kan integreres i et større intelligent transportstyringssystem (ITS) eller kobles sammen med mindre systemer, som f.eks. RWIS (Road Weather Information System).Informasjonsinnsamlingen er (internett) sky-basert og understøttes av RASCOs eksperter. Dette reduserer driftskostnadene og behovet for systemstøtte hos kunden. Tilgang til systemet er enkelt via et web- grensesnitt fra en datamaskin.