Vertus

Vertus
VERTUS-ploger er beregnet for et bredt anvendelsesområde gjennom konstruksjonen med variable plogblad, som muliggjør forskjellige plogkonfigurasjoner. I diagonalstilling rydder plogen snø til venstre eller høyre side; stilling “A” benyttes ved brøyting gjennom dyp snø i trange løp, mens stilling “V” er beregnet for snøoppsamling uten å skyve snøen til side.

Vertus ploger er tenkt for snørydding i bystrøk og har forskjellige anordninger som sikrer trygg og effektiv brøyting. Skjærutløsermekanismen lar plogen forsere forhindringer i veien uten at veilegemet tar skade, og bæreinnretningene hindrer at plogen graver seg ned i underlaget eller at plogskjærene skades.

Refleksmerkingen gjør plogen synlig i dårlig vær. Plogen har montert gummibuffere ytterst på hvert plogblad som forhindrer skade på plogen dersom den treffer en mur eller en høy fortauskant.

VERTUS-plogens variable geometri gjør den velegnet for forskjellige vintervedlikeholdsoppgaver, fra å brøyte opp adkomstveier til brøyting for å samle snøen. Plogen er primært beregnet for bystrøk med biler parkert langs veikanten, hvor den variable geometrien og dermed god mulighet for å tilpasse seg veibredden er til stor nytte.