• Hjem
  • Utstyr
  • Utstyr sidemeny - ny april 2014
  • Veivedlikehold / Rasco
  • Ploger
  • Mosor Light

Mosor Light

Mosor Light
MOSOR Light er en lett og rask plog beregnet for vedlikehold av smale veier. Pga. den spesielle utformingen av plogbladprofilen muliggjør den rask og smidig rydding av snø fra små og trange områder. Til tross for liten størrelse er plogen solid og kraftig, og forserer med letthet alle veihindringer som er typiske for kommunale veier.

MOSOR Light har en rekke innretninger som bidrar til trygg og effektiv drift i trange områder. Aksialtilt, gunstig skjærvinkel og flytinnstilling gjør at den tilpasser seg underlaget og rydder snøen effektivt. Sidestøtdempere beskytter plogen mot skade fra slag mot fortauskanter, mens bæreelementene hindrer at den setter seg fast i mykt underlag. To uavhengige plogblad med elastisk polyuretaninnfesting, kantmarkeringslys, retningslys og flagg gir høy sikkerhet i arbeidet.

Den spesielle elastiske koblingen mellom plogblad og -ramme i MOSOR Light Unique bidrar til at forsering av hindringer i veibanen forseres enkelt og støysvakt og reduserer vibrasjoner. Dette, i tillegg til meget støysvak brøyting, gir høy brukerkomfort og gjør denne plogen til et uunnværlig utstyr for vedlikehold av kommunale vinterveier.