Kalnik XL

Kalnik XL
KALNIK XL er en robust plog som er beregnet for vedlikehold på brede og oversiktlige veier. Den er konstruert for brøyting av dyp snø og kan justeres til forskjellige brøytebredder. Breddejusteringen oppnås ved å løfte venstre plogblad og gjør at plogbredden enkelt kan endres mellom 4 og 5 m, og brøytebredden blir tilsvarende. Slik kan plogen justeres ved forskjellige behov på motorveier og tilførselsveier.

KALNIK XL er beregnet for brøyting ved høye hastigheter og har sikringselementer som ikke påvirker brøyteeffektiviteten. Flytinnstilling, flersegmentskonstruksjon, fjærinnfesting av plogbladene på rammen, og vektavlastningshjul eller -plogski bidrar til sikkerhet ved bruk av plogen. Den aksiale tiltmekanismen, uavhengig opphengte plogblad og utvalget av plogskjær gir effektiv brøyting.

For å oppnå mest mulig rasjonell brøyting av motorveier, bør KALNIK XL benyttes i formasjon sammen med sidemontert plog BSP.