BSP

BSP
BSP sideplog er beregnet for rask og effektiv rydding av snø fra motorveier. Et kjøretøy med påmontert frontplog og sideplog er i stand til å rydde snø i en større bredde, og øker derfor kapasiteten i én gjennomkjøring. Plogen monteres på kjøretøyets høyre side ved festing til sidemonteringsplaten. Ploginnfestingssystemet er konstruert slik at belastningen som oppstår ved snøbrøyting overføres til kjøretøyunderstellet uten å risikere skade og deformasjon.

Høy effektivitet og sikkerhet ved høy brøytehastighet er ivaretatt for BSP- ploger ved plogskjærutløsere som letter forsering av ujevnheter i veien, og aksialtiltsystemet gjør plogen i stand til bedre å følge veibanens form. Refleksmerking og ekstralys bidrar til bedret trafikksikkerhet.

For best effektivitet ved rydding av snø på motorveier bør BSP brukes i formasjon med KALNIK XL frontmontert plog.