Bilo

Bilo
Som den minste av plogene i produktporteføljen er BILO med sin kompakte størrelse egnet for bruk på mindre og lettere kjøretøy og gir smidig manøvrering på trange og smale områder. Konstruert som en en- segmentplog er den ideell for brøyting over mindre avstander.

BILO er utstyrt med en trippel sikkerhetsmekanisme – plogskjær med skjærutløser gjør at den lett forserer hindringer i veibanen, bæreelementer i form av hjul bidrar til at plogen ikke kjører seg fast, og hydraulikksystemet trer i kraft når plogen må heves over større hindringer. Det innebygde systemet som absorberer støt sikrer minimal belastning på kjøretøy og fører, mens sidestøtdemperne hindrer at plogen skades ved støt mot fortauskant.

Sikkerheten er ivaretatt ved refleksmerker og flagg som gjør plogen godt synlig for andre trafikanter.

Flersegmentskjær med skjærutløser gjør at BILO får god kontakt med veibanen og gir svært god brøyting av snø og slaps, og aksialtiltsystemet gjør at plogen følger veibanens helling. Alt dette bidrar til at BILO blir et uunnværlig verktøy når det skal manøvreres smidig på fortau, på parkeringsplasser og smale veier i tettbygde og grisgrendte strøk.