MKK

MKK

MKK midtmontert børstevals for lastebil er beregnet for grundig rengjøring av offentlig trafikkerte områder. Den er konstruert spesielt for fjerning av snørester som ligger igjen i ujevne veibaner etter at en snøplog har passert, men kan også brukes som et uavhengig redskap for å fjerne snøen når det er mindre menger ny og tørr snø i veien.

MKK kan fås i to bredder og med to diametere og er utstyrt med flere innretninger som gjør den helt trygg i bruk, både for operatøren og omgivelsene. Børsting forgår alltid med flytstilling innkoblet, som hindrer overbelastning og mulig skade på børstens deler. Utstyret har også en aksialtiltinnretning som tillater at børsten kan følge underlaget med en helling i forhold til kjøretøyet opp til ±2.5°.

Til beskyttelse mot sprut av mindre partikler ved høyere kjørehastigheter er børsten utstyrt med en gummiskjerm foran og en stålkappe over.

Maksimal effektivitet ved rydding av snø på ujevne overflater oppnås ved bruk av en MKK-børste sammen med snøplog foran. Når gjenliggende snø etter passering av snøplogen er fjernet med børsten reduseres behovet for mengde ved påfølgende strøing. Slik reduseres driftskostnader og belastningene på miljø og trafikkinfrastruktur

For teknikse spesifikasjoner trykk : HER