PRK

PRK
PRK er en frontmontert kantklipper primært beregnet for å monteres på arbeidskjøretøy. Rekkevidden på 6 meter og et bredt utvalg arbeidsredskaper gir mulighet for klipping og rydding av vegetasjon på varierende underlag. Klipperarmene er laget av høykvalitetsstål som er meget motstandsdyktig. Dette gir garanti for et pålitelig arbeidsredskap.

Flere mekanismer bidrar til effektivt og trygt vedlikehold av grøntarealer ved hjelp av PRK-klipperen. Hydrauliske sikkerhetsinnretninger beskytter mot skader i tilfelle arbeidsredskapet treffer forhindringer. Et avansert styresystem og system for avlastning av klippehodet gir trygg og jevn drift med god tilpasning til terrenget. Ved behov kan klipperarmene skifte posisjon, fra høyre til venstre side eller omvendt, med noen få enkle grep. Ved transport plasseres klipperen over førerhuset og gir uhindret sikt og god kjøresikkerhet.

Pålitelig drift og stort bruksområde med enkel styring og god oversikt over terrenget som skal klippes oppnås med en PRK-klipper montert foran på kjøretøyet.