NEVA

NEVA
Kantklipper NEVA er en enkel men effektiv bakmontert traktorklipper. Den er konstruert for effektiv klipping i krevende terreng ved siden av veiereller kanalsystemer. Hurtig utskifting av forskjellige typer arbeidsredskap gjør klipperen også i stand til å gjøre andre typer veivedlikehold.

Et antall anordninger gjør at driften av NEVA-kantklipperen effektiv og sikker. Hydraulikksylinderen beskytter klipperarmen mot overbelastning dersom den blokkeres av en hindring. Klipperarmsavlastningen gir armen mulighet for å følge terrengets form, mens flytsystemet gjør at arbeidshodet opprettholder kontakten med bakken. Klipperstyringssystemet sørger for effektiv klipping uansett terreng. En optimalt dimensjonert oljekjøler er plassert ved siden av oljetanken og sørger for at hydraulikkoljen ikke overhetes.

Det bidrar til at hydraulikk- komponentene fungerer presist. I transportstilling er klipperen trukket inn bak kjøretøyet. Sammen med tydelig trafikkmerking gir dette trygg transport.

NEVAs spesielle utforming gir smidigmanøvrering forbi hindringer. Enkel klipperarmsstyring med rask respons betyr at NEVA er et trygt og brukervennlig valg i mer krevende terreng.