Maxima

Maxima
Den teleskopiske, sidemonterte kantklipperen MAXIMA, med rekkevidde opp til 10 meter, er beregnet for montering på store, kraftige traktorer. Den er spesielt beregnet for rydding av dype vannkanalsider og høye skråninger.

Den store rekkevidden oppnås ved et system med teleskopiske klipperarmer av høykvalitetsstål, som gir usedvanlig styrke og pålitelighet i alle arbeidssituasjoner.
Sikkerheten under bruken av MAXIMA-klippere er ivaretatt av flere sikkerhetsanordninger.

Sikkerhetsinnretninger i det hydrauliske systemet hindrer brudd og skader dersom arbeidsredskapet blokkeres av et hinder. Et kamera er installert på klipperarmen og sikrer at operatøren har oversikt over området som klippes i tilfelle vinkelen eller avstanden gjør det vanskelig å kontrollere klippingen direkte. Et ekstra hjul bidrar til stabilitet, slik at kjøretøyet ikke kan velte. I transportstilling er klipperen plassert bak på kjøretøyet, som sammen med tydelig trafikkmerking av kjøretøy og klipper gjør at transporten kan foregå trygt. Avlastningssystemet for klipperarmene gjør at klipping kan forgå i stor fart med god tilpasning til terrenget, mens flytsystemet gjør at klippehodet holder jevn avstand til bakken. Oljekjøleren er plassert ved siden av oljetanken og hindrer overoppheting og lenger utstyrslevetid. Avansert proporsjonalstyring sikrer jevn og presis bevegelse av klipperarmer og arbeidshode, uten rykk.

MAXIMA-klipperens spesielle utforming gjør den velegnet for rask og effektiv klipping på vanskelig tilgjengelige steder, og mange sikkerhetsanordninger garanterer at klipperen kan brukes i alle arbeidssituasjoner med stor brukersikkerhet.