MMS

MMS
MMS benyttes for å tilberede oppløsninger (CaCl₂, NaCl, MgCl₂, urea) for bruk til forfukting eller lakespredning på vei. Saltet løses opp i vannet ved at det skapes en hvirvel i tanken ved hjelp av en kraftig pumpe. Laken blandes automatisk av pumpen, og når ønsket konsentrasjon i oppløsningen er nådd, kan samme pumpe benyttes for fylling av spreder eller for overføring av laken til tilleggstanker. Tilleggstankene kan ha et volum opptil 50 000 liter og kan ha egne pumper for vedlikehold av oppløsningen og for å forhindre at salt felles ut ved lengre tids lagring.

To egenskaper ved MMS bidrar til effektiv oppløsning av saltet:
Den kraftige pumpen benytter et dysesystem for å fukte tørrstoffet, som bidrar til raskere oppløsning i hvirvelen som oppstår i MMS-tanken, og tankens utforming gjør at det dannes en kraftig hvirvel, som bidrar til å forhindre at uoppløst stoff samler seg på vanskelig tilgjengelige steder. Nøkkelen til å oppnå egnet lake for veispredning er riktig konsentrasjon av salt i vannet.

Derfor kan MMS og tilleggstankene utstyres med elektronisk utstyr for å måle konsentrasjonen. Dette utstyret kan også benyttes for å styre blandepumpen, dersom det er nødvendig.

Konstruksjonen av MMS-enheten bidrar til at den gir et minimum av vedlikeholdsutgifter. Enhetens tank er framstilt i spesiell polyetylen som er UV-motstandsdyktig og tåler temperaturforandringer og støt godt. Tørrstoffet fylles gjennom en spesiell sikt som lett kan fjernes og rengjøres. Denne sikrer at større biter med tørrstoff eller forurensninger kommer inn i tanken, og bidrar derved til raskere oppløsning av stoffet. Bunnen i tanken har to nivåer for å minske ansamling av uoppløst stoff, i tillegg til åpninger som gjør det mulig å fjerne ikke vannløselig forurensning.