Isriver

Isriver

Isriver

Kvassere skjær for høvling av den hardeste isen. Den kromme utførelsen gjør angrepsflaten mot underlaget enda bedre.

Et utvalg av Rasco utstyr for veivedlikehold: