Gummi

Gummi

Gummi

Joma 6000 har de siste årene blitt brukt under
tøffe forhold i Skandinavia og Nord-Amerika.
Bladet produseres i alle standard lengder,
og kan i mange tilfeller også tilpasses ploger
med annen hulldeling.

Et utvalg av Rasco utstyr for veivedlikehold: