Løftekroker/ kranarmer

Løftekroker/ kranarmer LST leverer også kranarmer til truck

Kranarm

Kranarm

3 forskjellige modeller er tilgjengelig

Et utvalg av Rasco utstyr for veivedlikehold: