Smalskuffer

Smalskuffer

Smalskuffer – perfekt for “smale” jobber

Smalskuffen er den perfekte løsningen når det er snakk om trange, smale jobber. Skuffen leveres med skjærefront eller med valgfritt tannsystem. Stålkvaliteten på skuffene er den samme som for graveskuffer.

Et utvalg av Rasco utstyr for veivedlikehold: