MB knuse og sikteskuffer

MB knuse og sikteskuffer MB er en mere enn 60 år gammel bedrift som har utstyr for knusing av produkter fra utgravinger, veiarbeid, steinbrudd, gruver og riving.
MB ble det første selskapet i verden som registrerte egen patent på kuseskuffe. Denne ble til ved ideen om å kunne foreta knusing ved hjelp av tilleggsutstyr direkte på gravemaskinene.

MB-BF 120.4 S2

MB-BF 120.4 S2

Knuseskuffe for gravemaskin opptil 28 tonn
MB-BF 60.1

MB-BF 60.1

Knuseskuff for gravemaksin opptil 8 tonn
MB-BF 70.2

MB-BF 70.2

Knuseskuff for gravemaskin opptil 14 tonn
MB-BF 80.3

MB-BF 80.3

Knuseskuff for gravemaskin opptil 18,5 tonn
MB-BF 90.3 S2

MB-BF 90.3 S2

Knuseskuffe for gravemaskiner opptil 20 tonn
MB-C50 S2

MB-C50 S2

Knuseskuff for gravemaskin opptil 4 tonn

Et utvalg av Rasco utstyr for veivedlikehold: