Tilleggsfjæring for vare- og personbiler

I løpet av sommeren så vil Bulder Verksted AS starte med å levere og montere tilleggsfjæring for varebiler og personbiler.
Tilleggsfjærene øker sikkerheten og komforten ved at bilen beholder sin normale bakkeklaring ved tung last.


For varebiler tilbyr vi følgende:
- Helautomatisk luftfjæring med lastsensor som justerer rammehøgd på bil i forhold til lastvekt ved hjelp av medfølgende kompressor.
- Luftfjæring med manuell regulering enten ved hjelp av medfølgende kompressor eller ved manuell fylling.

   


For personbiler som drar tilhenger, campingvogn eller som transporterer tung last tilbyr vi spiralfjærer montert innvendig i orginalfjærene.
Desse merkes ikkje ved normal bruk, men de hjelper til ved kjøring med tung last og bidrar til økt komfort.

Sjekk ut animasjon i lenke: https://www.youtube.com/watch?v=HWqzddX82Ow

       


Sommerkampanje

Utsyr, deler og verktøy til kampanjepriser. Kom innom et av våre 14 verksteder innen 31. juli for tilbud.

Bulder Verksted server Igloocar

Skapleverandøren Igloocar Norge AS og Bulder Verksted AS har inngått avtale om at sistnevnte skal levere landsdekkende verkstedtjenester til skapleverandøren.

IGLOOCAR Norge er eneleverandør her i landet av påbygg fra IGLOOCAR Sp Zoo, en ledende polsk skapprodusent med rundt 1400 enheter i året. Det norske selskapet, med Lennart Clevemarker som daglig leder, er datterselskap av danske IGLOOCAR Nordic ApS. Den polske skapprodusenten lever skap av på alle bilstørrelser fra 3,5 tonn, samt alle typer skaphengere.
Bulder Verksted er en del av Bulder AS som ble etablert som konsern i juni 2013 med Tertnes Holding Industri AS som eneeier. Søsterselskaper er Bulder Maskin AS, Bulder Utstyr AS og Bulder Import AS. Bulder Verksted er fortsettelsen av Mesta Verksted og har 14 verksteder spredt rundt om i landet. Dette innebærer en landsdekkende verkstedtjeneste fra Sandnes og Skien i sør til Alta og Tana i nord. Nærmere enkeltheter om de enkelte verkstedene fremgår av Bulders hjemmeside www.bulder.no.

Alle verkstedene har solid erfaring i å utføre service og reparasjoner på person-, vare- og lastebiler, samt anleggs- og landbruksmaskiner. Avtalen mellom Igloocar Norge og Bulder Verksted omfatter alle typer ettermarkedstjenester som service, reparasjoner og kontroll.

- Jeg er glad for at vi har fått på plass denne avtalen. En landsdekkende verkstedtjeneste er viktig for at vi skal kunne følge opp våre kunder best mulig, sier Lennart Clevemarker.


Bilde: Lennart Clevemarker og Hans Olav Løen

Ny verksmester ved Bulder Verksted avd. Trondheim


Daglig leder i Bulder Verksted, Hans Olav Løen ønsker Jon Einar Løberg
velkommen som ny verksmester ved Bulder Verksted avdeling Trondheim.

Jon Einar er godt kjent med bransjen og har tidligere fartstid som mekaniker
ved verkstedet. Vi er veldig tilfreds med at han har tiltrådt stillingen sier Løen.

Bilde: Hans Olav Løen og Jon Einar Løberg

Oppdatert leverandøravtale

Bulder Verksted har inngått ny avtale med Meca for innkjøp av deler, olje, verkstedutrustning og rekvisita til våre lokasjoner.

Samarbeidet med Meca har over tid vært svært tilfredsstillende, og gode logistikkløsninger gjør verkstedene godt rustet til å
møte konkurranse fra merkeleverandører og andre frie verkstedkjeder.

Basert på den gode utviklingen vi har hatt i siste avtaleperiode har vi nå fått ytterligere bedre vilkår hos vår største leverandør,
sier daglig leder Hans Olav Løen


Bilde: Hans Olav Løen og Petter Myhre, Meca