Bulder Verksted inngår avtale med Ragn Sells om salg av verkstedtjenester


Bulder Verksted har inngått avtale med Ragn Sells om salg av verkstedtjenester, deler og service.
Avtalen gjelder i første rekke vedlikehold på lastebiler med påbygg, varebiler og containere.

Ragn Sells er totalleverandør innen avfall. Jørn-Ove Gulbrandsen uttaler at avtalen vil medføre
reduserte kostnader samt at både påbygg, bil og container kan repareres på samme lokasjon.
Videre sier han at avdelingen i Bergen allerede har et langt og godt samarbeid med Bulder Verksted Rådal
og avdelingene kjenner hverandre godt.

Vi ser frem til å få Ragn Sells som avtalekunde sier daglig leder Hans Olav Løen.

Bilde: Hans Olav Løen og Jørn-Ove Gulbrandsen