NYHET: KATO HD1430-7

Spennende nyhet fra Kato:
Kato HD1430-7 er allerede lansert i Japan, og vil komme til Norge utover høsten/vinteren!

Vi nevner:
- Nytt design
- Ny motor
- Miljøvennlig
- Lavt forbruk
- Høy produktivitet og raskere
- ROPS hytte
- Ny APC ( Automatic Power Control)

For mer info ta kontakt med :
Erik tlf: 952 85 518
Tom tlf: 974 18 408
Jonny tlf: 913 87 000

Kato HD1460 7
Ny verksmester i Nordkjosbotn

2. januar 2017 overtok Bård Grønås stillingen som verksmester ved Bulder Verksted Nordkjosbotn etter Hans Arne Hansen som samtidig går av med alderspensjon.

Jeg ønsker å takke Hans Arne for arbeidet han har lagt ned som verksmester i Nordkjosbotn, samtidig er vi svært tilfreds med å få Bård med på laget fremover sier daglig leder Hans Olav Løen.

Bilde: Bård Grønås og Hans Arne Hansen

Bulder Verksted inngår avtale med Ragn Sells om salg av verkstedtjenester


Bulder Verksted har inngått avtale med Ragn Sells om salg av verkstedtjenester, deler og service.
Avtalen gjelder i første rekke vedlikehold på lastebiler med påbygg, varebiler og containere.

Ragn Sells er totalleverandør innen avfall. Jørn-Ove Gulbrandsen uttaler at avtalen vil medføre
reduserte kostnader samt at både påbygg, bil og container kan repareres på samme lokasjon.
Videre sier han at avdelingen i Bergen allerede har et langt og godt samarbeid med Bulder Verksted Rådal
og avdelingene kjenner hverandre godt.

Vi ser frem til å få Ragn Sells som avtalekunde sier daglig leder Hans Olav Løen.

Bilde: Hans Olav Løen og Jørn-Ove Gulbrandsen