HYUNDAI

Hyundai Construction Equipment Division er en del av Hyundai Heavy Industries (HHI) som er et av verdens ledende selskaper i denne industrien. Selskapet er engasjert innenfor Skipsbygging og Offshore. Industrianlegg, Motorer og Maskineri, Masseforflytning og Anleggsutstyr samt Grønn energi.

Hyundai HI har siden 1985 produsert et bredt spekter maskiner og utstyr til anleggsbransjen. Fabrikken har meget avansert automatisert produksjon og et kvalitetssystem med null toleranse for feil.

Hyundai HI leverer maskiner til over 140 land og har et eget lager og operasjonssenter i Europa.